Kontakt

Świat Sypialni

Ulica: Puławska 48

05-500 Piaseczno

Telefon: 502-685-450

E-mail: asia@swiat-sypialni.pl

Regulamin

 


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem" reguluje ogólne zasady korzystania z oferty handlowej przedstawionej przez sklep internetowy http://swiat-sypialni.pl. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu będą obwieszczane poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl. Data publikacji informacji o jakichkolwiek zmianach jest również datą, z jaką dane zmiany zaczynają obowiązywać. W przypadku zamówień będących w toku zmiany regulaminu bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.
 2. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się na stronie internetowej o adresie http://swiat-sypialni.pl jest firma ŚWIAT SYPIALNI z siedzibą w Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48, NIP:118-053-12-30, REGON:015380637, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy w dniu 06.07.2005 r. pod numerem 13832.
 3. Sklep internetowy o adresie strony: http://swiat-sypialni.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferowanej przez sklep internetowy oferty, upoważnione są wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


 1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego wraz z zaakceptowanymi zawartymi w nim warunkami oraz automatyczne przesłanie go na wskazany, specjalnie wyznaczony do tego adres.
 2. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

 3. Wysyłający ze sklepu internetowego http://swiat-sypialni.pl , w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu, zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania co potwierdzają poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu firma ŚWIAT SYPIALNI uprawniona jest do unieważnienia złożonego zamówienia.
 4. Wysyłający składający zamówienie bądź zapytanie na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl, równocześnie zgadza się na wykorzystanie danych zawartych w formularzu lub wiadomości elektronicznej.
 5. Adres, adres e-mail, telefon zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego przez Wysyłającego zamówienia. Podane dane zostaną również udostępnione kurierowi firmy spedycyjnej, która realizować będzie przesyłkę, celem ułatwienia kontaktu z Klientem, na wypadek jakichkolwiek trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez zamawiającego adres.
 6. Najważniejszym, jednak nie jedynym, warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowo wypełniony i wysłany formularz znajdujący się na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl.
 7. W momencie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przesłanych formularzy, czy jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających całkowitą bądź czasową realizację złożonego zamówienia, firma ŚWIAT SYPIALNI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, zmiany warunków zamówienia bądź też anulowania zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 


REALIZACJA ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, który znajduje się w miejscu, do jakiego ma zostać dostarczony zakupiony towar. Zamawiający zobowiązany jest również do podania adresu e - mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku telefonu stacjonarnego dopuszcza się podanie numeru telefonu komórkowego bądź służbowego.
 2. Formularze wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.
 3. Zamówienia składane droga elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 4. Materace i meble zamówione przez klienta mogą być przetrzymanie na magazynie sklepu Świat Sypialni bez dodatkowych opłat maksymalnie 6 miesięcy. Dłuższy termin wyceniany będzie indywidualnie w zależności od gabarytów i terminu.

 


  Dostawa


 

Informacje ogólne:

 1. Przy zamówieniu pobieramy zaliczkę w wysokości około 30% wartości całego zamówienia.
 2. Większość mebli przychodzi w paczkach (częściach) do montażu własnego.
 3. Świat Sypialni nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktów z powodu przeszkód architektonicznych.
 4. Materace i meble wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 5. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

 

 

Dostawa na terenie Warszawy, Piaseczna oraz okolic (do 50 km od siedziby firmy) :

 1. Zapewniamy bezpłatny transport firmowy.
 2. Meble i materace dostarczamy do 1 piętra, powyżej bez użycia windy należy uiścić opłatę 10 zł za piętro.
 3. Na życzenie nasi dostawcy mogą dokonać montażu za dodatkową opłatą.

 

 

Zapewniamy bezpłatny transport materacy, łóżek tapicerowanych, łóżek drewnianych oraz mebli na terenie całego kraju przy zakupach powyżej 2800 zł.

 

 1. Materace i meble dostarczamy firmami przewozowymi jeżeli adres dostawy jest oddalony co najmniej o 50 km od siedziby firmy (Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48)
 2.  Kurier / Dostawca nie ma obowiązku wniesienia materacy i mebli bezpośrednio pod drzwi. Dotyczy to materacy i mebli o wadze powyżej 30 kg lub o dużych gabarytach.

 


Klauzula informacyjna sklepu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Świat Sypialni Mirosława Moniuszko, ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1180531230, REGON: 015380637, e-mail: asia@swiat-sypialni.pl;
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 3. realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 4. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 6. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz pocztowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 9. realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 10. realizacja procesu reklamacji i odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 11. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 12. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 13. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 14. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
 17. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl