Regulamin

 


 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Poniższy dokument, zwany w dalszej części „Regulaminem" reguluje ogólne zasady korzystania z oferty handlowej przedstawionej przez sklep internetowy http://swiat-sypialni.pl. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu będą obwieszczane poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl. Data publikacji informacji o jakichkolwiek zmianach jest również datą, z jaką dane zmiany zaczynają obowiązywać. W przypadku zamówień będących w toku zmiany regulaminu bez osobnych zastrzeżeń nie obowiązują.
 2. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się na stronie internetowej o adresie http://swiat-sypialni.pl jest firma ŚWIAT SYPIALNI z siedzibą w Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48, NIP:118-053-12-30, REGON:015380637, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy w dniu 06.07.2005 r. pod numerem 13832.
 3. Sklep internetowy o adresie strony: http://swiat-sypialni.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oferowanej przez sklep internetowy oferty, upoważnione są wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Adres magazynu mieści się pod adresem Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48

 


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


 1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówieniowego wraz z zaakceptowanymi zawartymi w nim warunkami oraz automatyczne przesłanie go na wskazany, specjalnie wyznaczony do tego adres.
 2. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

 3. Wysyłający ze sklepu internetowego http://swiat-sypialni.pl , w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu, zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania co potwierdzają poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu firma ŚWIAT SYPIALNI uprawniona jest do unieważnienia złożonego zamówienia.
 4. Wysyłający składający zamówienie bądź zapytanie na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl, równocześnie zgadza się na wykorzystanie danych zawartych w formularzu lub wiadomości elektronicznej.
 5. Adres, adres e-mail, telefon zostaną wykorzystane do realizacji umowy, głównie celem potwierdzenia złożonego przez Wysyłającego zamówienia. Podane dane zostaną również udostępnione kurierowi firmy spedycyjnej, która realizować będzie przesyłkę, celem ułatwienia kontaktu z Klientem, na wypadek jakichkolwiek trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez zamawiającego adres.
 6. Najważniejszym, jednak nie jedynym, warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowo wypełniony i wysłany formularz znajdujący się na stronie internetowej http://swiat-sypialni.pl.
 7. W momencie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przesłanych formularzy, czy jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających całkowitą bądź czasową realizację złożonego zamówienia, firma ŚWIAT SYPIALNI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, zmiany warunków zamówienia bądź też anulowania zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 


REALIZACJA ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego, który znajduje się w miejscu, do jakiego ma zostać dostarczony zakupiony towar. Zamawiający zobowiązany jest również do podania adresu e - mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku telefonu komórkowego dopuszcza się podanie numeru telefonu stacjonarnego bądź służbowego.
 2. Formularze wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.
 3. Zamówienia składane droga elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 4. Materace i meble zamówione przez klienta mogą być przetrzymanie na magazynie sklepu Świat Sypialni bez dodatkowych opłat maksymalnie do 3 miesięcy ale tylko w momencie opłacenia całości zamówienia. Dłuższy termin przetrzymania mebli na magazynie, wyceniany będzie indywidualnie w zależności od gabarytów i terminu.

 


PŁATNOŚCI


Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
za pomocą karty płatniczej:

- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro

za pośrednictwem platformy płatniczej:

- Płatności Shoper
- PayPal

kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 


 DOSTAWA


 

Informacje ogólne:

 1. Przy zamówieniu pobieramy zaliczkę w wysokości około 30% wartości całego zamówienia.
 2. Większość mebli przychodzi w paczkach (częściach) do montażu własnego.
 3. Świat Sypialni nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktów z powodu przeszkód architektonicznych.
 4. Materace i meble wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 5. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.

 

 

Dostawa na terenie Warszawy, Piaseczna oraz okolic (do 50 km od siedziby firmy) :

 1. Zapewniamy bezpłatny transport firmowy.
 2. Materace oraz meble dostarczamy bezpłatnie do poziomu „0” – za drzwi. Jeżeli w budynku jest winda i cały towar się do niej mieści, nie pobieramy dodatkowej opłaty za wniesienie, bez względu na piętro docelowe. W budynkach BEZ windy, wniesienie mebli jest dodatkowo płatne +150zł.

 3. Na życzenie nasi dostawcy mogą dokonać montażu za dodatkową opłatą.

 

 

Zapewniamy bezpłatny transport (bez wniesienia) na terenie całej Polski, materacy, łóżek tapicerowanych, łóżek drewnianych oraz mebli, przy zakupach powyżej kwoty 2800 zł.

 

 1. Materace i meble dostarczamy firmami przewozowymi jeżeli adres dostawy jest oddalony co najmniej o 50 km od siedziby firmy (Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48)
 2.  Kurier / Dostawca nie ma obowiązku wniesienia materacy i mebli bezpośrednio pod drzwi. Dotyczy to materacy i mebli o wadze powyżej 30 kg lub o dużych gabarytach.

 


ZWROTY I REKLAMACJE


 

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
- w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Puławska 48, Piaseczno 05-500 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w Regulaminie, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie i przedstawienie przez Kupującego: paragonu lub faktury (czyli potwierdzenie zakupu) oraz niezbędnych kart gwarancyjnych dołączonych do produktu. Kupujący może być poproszony o wykonanie i przesłanie opisu oraz zdjęć wady reklamowanego produktu. 
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
- przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminie (asia@swiat-sypialni.pl).

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego - na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno.
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA SKLEPU


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Świat Sypialni Mirosława Moniuszko, ul. Jeziorki 7A, 05-502 Wólka Kozodawska, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1180531230, REGON: 015380637, e-mail: asia@swiat-sypialni.pl;
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 3. realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 4. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 6. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów (w tym w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi księgowe oraz pocztowe) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 9. realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 10. realizacja procesu reklamacji i odstąpienia od umowy - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 11. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 12. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 13. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 14. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
 17. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.   Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.swiat-sypialni.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).
2.   Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).
 
§ 2 Administrator Danych Osobowych
 
Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego mieszczącego się na stronie o adresie http://swiat-sypialni.pl jest firma ŚWIAT SYPIALNI z siedzibą w Piaseczno 05-500 ul. Puławska 48, NIP:118-053-12-30, REGON:015380637, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawy w dniu 06.07.2005 r. pod numerem 13832. Adres e-mail: asia@swiat-sypialni.pl  (dalej jako „Administrator”).
 
§ 3 Dane kontaktowe
 
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail asia@swiat-sypialni.pl  lub pisemnie na adres: Świat Sypialni ul. Puławska 48, 05-500 Piaseczno.
 
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 
1.   Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
2.   Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3.   Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
4.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.
 
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
1.   Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a)    prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b)    realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
c)    marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
d)    udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
e)    kontakt poprzez widżet contact leader (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
f)      realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
g)    prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
h)    badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
i)      archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
j)      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
 
1.   Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a)    dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b)    dane związane z realizacją zamówień  - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
c)    dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
d)    dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
e)    dane związanie z kontaktem poprzez widżet contact leader – przez okres 3 miesięcy, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
f)     dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g)    prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
h)    prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
i)     cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
j)     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 
§ 7 Kategorie danych osobowych
 
1.   Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: 
a)    w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia;
b)    w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;
c)    w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
d)    w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;
e)    w związku z kontaktem poprzez widżet contact leader: adres e-mail, telefon.
2.   Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
 
§ 8 Pliki cookies
 
1.  Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
2.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.     Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a)   rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
b)   tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c)   utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
d)   dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
e)   zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
4.   Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5.   Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.
6.     Sklep internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7.   Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google AdWords, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetalne są reklamy na postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated
 
§ 9 Udostępnianie danych
 
1.   Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2.   W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a)  pocztowe,
b)  płatności elektronicznych,
c)  księgowe,
d)  hostingowe,
e)  marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
f)   widżetu kontaktowego,
g)  bankowe,
 
§ 10 Uprawnienia Klientów
 
1.   Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
2.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3.   W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
KONTAKT 502 685 450
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl